Accións

Programa 1: Promoción económica
Creación de emprego e oportunidades económicas a través da diversificación produtiva e da mellora das infraestruturas
Acción 1: Programa de rutas guiadas na enseada de San Simón

Programa 2: Mellora do contorno natural e da calidade medioambiental
Acción 2.1. Acondicionamento do litoral en Cesantes
Acción 2.2. Paseo peonil e acondicionamento de embarcadoiro en Chapela

Programa 3: Protección e preservación do patrimonio cultural
Acción 3.1. Acondicionamento do acceso e do contorno da Torre de Rande
Acción 3.2
Aula de interpretación da Batalla de Rande “meirande"

Programa 4: Promoción da conciliación familiar e da cohesión social
Acción 4.1. Remodelación e ampliación na área deportivo-cultural da marisma de Redondela, equipamentos deportivos
Acción 4.2 Acondicionamento de edificio para centro de día