Presuposto e financiamento

O presuposto total do proxecto ascende a 4.428.962,02 euros, dos cales o 30 % é unha contribución de fondos propios do Concello debRedondela (1.328.688,61 euros), mentres que o 70 % restante (3.100.273,41 euros) se corresponde coa axuda do FEDER

O proxecto Marisma Máis enmárcase na convocatoria 2011 de axudas para cofinanciar proxectos de desenvolvemento local e urbano durante o período de intervención 2007-2013